OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

OZNÁMENIE pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31. 12.2017 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava, že ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka - je potrebné, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t. j. do 30. 11. 2017.

Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíneuž nepôjde o predĺženie poľovného lístka, ale o vydanie nového poľovného lístka. Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že zbrojný preukaz bude na poľovné účely neplatný.

V prvom rade je potrebné si obnoviť členstvo , väčšina žiadateľov má Členský preukaz Mestskej organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava, so sídlom na ulici Haanova č. 19, (zvonček vľavo) je potrebné prísť, uhradiť poplatok za členstvo vrátane poistného(1 rok = 20,- €), (5 rokov = 100,- €), (10 rokov = 200,- €)) a počkať na vystavenie dokladu o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka, ktoré je prílohou žiadosti o predĺženie poľovného lístka.

Informácie o členskom a poistnom vrátane telefonických kontaktov sú dostupné na http://www.msospzba.sk/

Pri predlžovaní poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore Bratislava je potrebné predložiť nasledovné náležitosti:

- doklad o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka, (doklad Vám vystaví organizácia od ktorej máte „Členský preukaz“ napr. MsO SPZ Bratislava)

- Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka, (tlačivo si môžete vyzdvihnúť na chodbe resp. v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory Bratislava)

- dve fotografie o rozmer e 3 cm x 3,5 cm, (1x na PL a 1x na žiadosť) (presný rozmer resp. formát je potrebné dodržať aspoň na jednej z dvoch fotografií)

- Váš platný poľovný lístok, Informácie ohľadne Vášho predlžovania poľovného lístka, sú dostupné aj na internetovej stránke http://www.polovnickakomora.sk/spk/polovne-listky/vydavanie-pl.html

- Váš platný občiansky preukaz, (v prípade, že máte v občianskom preukaze uvedenú inú adresu, ako na poľovnom lístku informujte Kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri podávaní Vašej žiadosti).

- Váš platný zbrojný preukaz,

- Váš strelecký preukaz, (ide o preukaz s ktorým sa zúčastňujete Kontrolných strelieb, v prípade, že ho nemáte informujte Kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri podávaní Vašej žiadosti).

- Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a Súhlas dotknutej osoby, (tlačivá dostanete v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri podávaní žiadosti).

- poplatok za predĺženie poľovného lístka, (poplatok za predĺženie poľovného lístka je (1 rok = 5,- €), (5 rokov = 20,- €), (10 rokov = 40,- €))

Odporúčame Vám, predĺžiť si poľovný lístok na to obdobie, na aké si platíte členské vrátane poistného.

Úradné dni a hodiny určené na podanie žiadosti o predĺženie platnosti poľovného lístka sa od 6. novembra 2017 do 30. novembra 2017 z dôvodu veľkého počtu žiadateľov t.j. 700 žiadateľov upravujú nasledovne:Pondelok, Streda, Piatok od 08.00 hod. - do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Zároveň Vás prosíme o rešpektovanie pracovnej doby a obednej prestávky od 12.00 hod. do 13.00 hod. Ďakujeme.

P.s.: Upozorňujeme Vás, ak ste si už medzičasom podali Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka považujte toto oznámenie za bezpredmetné.

S pozdravom

Poľovníctvu zdar

Obvodná poľovnícka komora Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o skončení platnosti PL (2017) (SP~.docx)Oznámenie o skončení platnosti PL (2017) (SP~.docx[Oznámenie o skončení platnosti PL 2017]37 kB
Nachádzate sa tu: Home OZNÁMENIE pred ukončením platnosti poľovného lístka