OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

OZNÁMENIE pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31. 12.2019 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava, že ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka - je potrebné, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t. j. do 30. 11. 2019.

Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne už nepôjde o predĺženie poľovného lístka, ale o vydanie nového poľovného lístka. Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že zbrojný preukaz bude na poľovné účely neplatný.

V prvom rade je potrebné si obnoviť členstvo, väčšina žiadateľov má Členský preukaz Mestskej organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava, so sídlom na ulici Heyrovského č. 1, je potrebné prísť, uhradiť poplatok za členstvo vrátane poistného (1 rok = 20,- €), (5 rokov = 100,- €), (10 rokov = 200,- €)) a počkať na vystavenie dokladu o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka, ktoré je prílohou žiadosti o predĺženie poľovného lístka.

Pri predlžovaní poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore Bratislava je potrebné predložiť nasledovné náležitosti:

 

-   doklad o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka, (doklad Vám vystaví organizácia od ktorej máte „Členský preukaz“ napr. MsO SPZ Bratislava)

-   Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka,

     (tlačivo si môžete vyzdvihnúť na chodbe resp. v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory Bratislava)

-   dve fotografie o rozmere 3 cm x 3,5 cm, (1x na PL a 1x na žiadosť)

     (presný rozmer resp. formát je potrebné dodržať aspoň na jednej z dvoch fotografií)

-   Váš platný poľovný lístok,

     Informácie ohľadne Vášho predlžovania poľovného lístka, sú dostupné aj na internetovej stránke

     https://www.polovnickakomora.sk/sk/polovne-listky/vydavanie-pl.html

-   Váš platný občiansky preukaz, (v prípade, že máte v občianskom preukaze uvedenú inú adresu, ako na poľovnom lístku informujte Kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri podávaní Vašej žiadosti).

-   Váš platný zbrojný preukaz,

-   Váš strelecký preukaz, (ide o preukaz s ktorým sa zúčastňujete Kontrolných strelieb, v prípade, že ho nemáte informujte Kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri podávaní Vašej žiadosti).

-   Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a Súhlas dotknutej osoby, (tlačivá dostanete v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri podávaní žiadosti).

-    poplatok za predĺženie poľovného lístka, (poplatok za predĺženie poľovného lístka je (1 rok = 5,- €), (5 rokov = 20,- €), (10 rokov = 40,- €))

 

Odporúčame Vám, predĺžiť si poľovný lístok na to obdobie, na aké si platíte členské vrátane  poistného.

Úradné dni a hodiny určené na podanie žiadosti o predĺženie platnosti poľovného lístka sú prispôsobené úradným hodinám MsO SPZ Bratislava, aby ste v jeden deň mohli vybaviť všetky náležitosti:

Pondelok          od 08.00 hod. - do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Streda              od 08.00 hod. - do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Zároveň Vás prosíme o rešpektovanie pracovnej doby a obednej prestávky od 12.00 hod. do 13.00 hod.  Ďakujeme.

 

P.S.: Upozorňujeme Vás, ak ste si už medzičasom podali Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka považujte toto oznámenie za bezpredmetné.

S pozdravom
Poľovníctvu zdar
Obvodná poľovnícka komora Bratislava

Nachádzate sa tu: Home OZNÁMENIE pred ukončením platnosti poľovného lístka