OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Kontrolná streľba členov OPK Bratislava

Strelecká komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že pre držiteľov poľovných lístkov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava organizuje povinné Kontrolné streľby. Uvedená informácia sa prioritne týka tých držiteľov, ktorým končí platnosť poľovného lístka k 31.12.2022, avšak kontrolných strelieb majú povinnosť sa zúčastniť aj noví držitelia poľovných lístkov a to prvé tri roky každý rok ak sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi dlhej poľovnej zbrane.

Viac v priloženom dokumente.

 

Na základe Smernice o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK“), Vás pozývame na kontrolnú streľbu.

 

Kontrolná streľba sa uskutoční:

                                                                                                                                                                

Registrácia účastníkov je: od 08,30 hod. do 12,00 hod, so začiatkom streľby od 09,00 hod.

 

Strelivo si zabezpečuje každý účastník sám.

Kontrolná streľba sa koná za každého počasia.

Poplatky: vklad za položku:             brok     15,00 €

                                                           guľa    10,00 €

Na kontrolnej streľbe sa bude strieľať:

  1. guľovnicou na poľovnícky redukovaný terč srnca alebo, diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 50 m.

Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu, alebo malokalibrovku (ak ju člen vlastní) 10 výstrelov

  1. brokom na 10 asfaltových terčov (batéria).

     

Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba so zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorú na základe zbrojného preukazu drží, alebo je spoluvlastníkom na výkon práva poľovníctva. V  prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou brokovou zbraňou a jednou guľovou absolvuje kontrolnú streľbu. Členovi nad 60 rokov uzná Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava (ďalej len „OPK“) účasť na kontrolnej streľbe bez splnenia limitu, pričom člen musí preukázať, že je schopný zbraň bezpečne ovládať.

SPK má podľa § 42 písm. e) zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v platnom znení povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka. Absolvovanie kontrolnej streľby sa Vám vyznačí do Streleckého preukazu. Na kontrolné streľby pozýva Kancelária OPK všetky osoby, ktorým vydala poľovné lístky resp. osoby, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov a majú trvalú adresu v jej obvode.

V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20,00 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje ako porušenie organizačnej disciplíny SPK. Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť, nezbavuje člena povinnosti absolvovať kontrolné streľby v ďalšom termíne.

     Pri predlžovaní platnosti Vášho poľovného lístka, ktorý Vám končí tento rok 31.12.2022, budete predkladať aj Strelecký preukaz, ktorý dostanete po absolvovaní kontrolných strelieb. Predlžovanie poľovného lístka môžete realizovať už v mesiacoch október a november. V prípade, že ste sa kontrolných strelieb organizovaných Obvodnou poľovníckou komorou – Bratislava do prevzatia tejto pozvánky zúčastnili, považujte predmetnú pozvánku za bezpredmetnú.

Veríme, že účasť na kontrolnej streľbe budete brať ako prípravu na poľovnícku sezónu a zároveň ako previerku funkčnosti Vašej zbrane, čo je veľmi významný bezpečnostný prvok pri výkone práva poľovníctva a to aj s ohľadom na smutné smrteľné udalosti ku ktorým došlo v priebehu rokov 2018 a 2019.

S pozdravom

za predstavenstvo OPK Bratislava

Ing. Jozef Nosál  v. r.
predseda Streleckej komisie pri OPK BA                                                          

Ing. Jozef Turza  v. r.
predseda OPK BA

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka na KS 2022 - LIST - www.pdf)Pozvánka na KS 2022 - LIST - www.pdf[Pozvánka]313 kB
Nachádzate sa tu: Home Kontrolná streľba členov OPK Bratislava