OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Oznámenie o konaní fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov

Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že v súlade s §75 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. sa uskutoční kontrola fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov (PUP). Uvedená informácia sa prioritne týka užívateľov poľovných revírov v Bratislave, avšak je možná aj účasť majiteľov poľovných a poľovne upotrebiteľných psov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava.

Viac v priloženom dokumente.

 

V zmysle plánu práce Kynologickej komisie pri Obvodnej poľovníckej komore Bratislava a v súlade s §75 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. Vás pozývame na kontrolu fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov (PUP) v Bratislave, ktorá sa vykoná v dňoch:

 

  1. apríla 2022

od 9:00 hod do 13:00 hod

na Partizánskej lúke, Železná studienka v Bratislave /1. Kolo/

 

  1. mája 2022

od 17:00hod do 19:00 hod

na Partizánskej lúke, Železná studienka v Bratislave /2.kolo/

Pri prezentácii prosím predložte  preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz a doklad o vykonaní skúšky poľovnej upotrebiteľnosti.

 

Veterinárny dozor: na požiadanie vykoná prehliadku, alebo vakcináciu na náklady majiteľa psa.

S pozdravom                                               „Poľovníctvu zdar“

 

Ing. Štefan Štefík v.r.
predseda Kynologickej komisie                                                              

predseda OPK Bratislava
  Ing. Jozef Turza v.r.

pri OPK Bratislava

Príloha:

  1. Tlačivo – Evidencia poľovne upotrebiteľných psov v poľovníckej organizácii na rok 2022 – predloží poľ. hospodár poľ. organizácie, alebo kynológ PZ, PS

Na vedomie:

  • Okresný úrad Bratislava
  • Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
Nachádzate sa tu: Home Oznámenie o konaní fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov