OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Oznámenie o konaní fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov

farbiarBavorsky
Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore - Bratislava oznamuje, že v súlade s §75 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. sa uskutoční kontrola fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov (PUP). Uvedená informácia sa prioritne týka užívateľov poľovných revírov v Bratislave, avšak je možná aj účasť majiteľov poľovných a poľovne upotrebiteľných psov s trvalou adresou v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory - Bratislava. Viac v priloženom dokumente.

 

V zmysle plánu práce Kynologickej komisie pri Obvodnej poľovníckej komore Bratislava a v súlade s §75 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. Vás pozývame na kontrolu fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov (PUP) v Bratislave. Fyzická inventarizácia PUP sa koná spolu s Okresným úradom v Bratislave.

Akcia sa vykoná v dňoch:
22. apríla 2023  od 9:00 hod do 13:00 hod na Partizánskej lúke, Železná studienka v Bratislave /1. kolo/
04. mája 2023 od 17:00hod do 19:00 hod na Partizánskej lúke, Železná studienka v Bratislave /2.kolo/

Pri prezentácii prosím predložte preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz a doklad o vykonaní skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Pri vlastníctve psa fyzickou osobou je potrebné predložiť aj zmluvu o používaní PUP v poľovníckej organizácii.
S pozdravom „Poľovníctvu zdar“

Ing. Štefan Štefík v.r. 
predseda Kynologickej komisie 
pri OPK Bratislava

Ing. Jozef Turza
predseda OPK Bratislava

Nachádzate sa tu: Home Oznámenie o konaní fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov