OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

UPOZORNENIE pre držiteľov poľovného lístka

Upozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Bratislava a s končiacou platnosťou ichpoľovného lístka dňa 31. decembra 2015, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka - je povinnosťou, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t.j. do 30. novembra 2015.

Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne sa už nebude jednať o predĺženie poľovného lístka, ale pôjde o vydanie nového poľovného lístka. Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že zbrojný preukaz bude na poľovnícke účely neplatný.

Pri predlžovaní poľovného lístka je potrebné predložiť Obvodnej poľovníckej komore Bratislava nasledovné náležitosti:

- Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka,

(uvedená žiadosť je prílohou tohto e-mailu resp. môžete si ju prevziať v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory Bratislava pri jej podávaní)

- dve fotografie formátu 3 x 3,5 cm,

- doklad o poistení proti škodám spôsobenými pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

(uvedený doklad Vám vystaví organizácia, ktorej ste členom resp. členkou napr. MsO SPZ Bratislava, Pribina, Diana atď.)

- Váš platný občiansky preukaz ,
- Váš platný poľovný lístok,

- poplatok za predĺženie poľovného lístka

Doporučujeme Vám, predĺžiť si poľovný lístok na rovnaké obdobie na aké si zaplatíte členské resp. poistné v poľovníckej organizácii, ktorej ste členom resp. členkou.

Poplatok za predĺženie poľovného lístka: (1 rok = 5,00 €), (5 rokov = 20,00 €), (10 rokov = 40,00 €)

- Váš platný zbrojný preukaz,

- Váš strelecký preukaz.

 

P.s.: Upozorňujeme Vás, ak ste si už medzičasom podali Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka resp. už ste si Váš poľovný lístok predĺžili, považujte toto oznámenie za bezpredmetné.

 

Úradné hodiny určené na podanie „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“:

Pondelok: od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Streda: od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 

S pozdravom

Poľovníctvu zdar

Obvodná poľovnícka komora Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPKBA-Upozornenie-o-skonceni-platnosti-PL.pdf)OPKBA-Upozornenie-o-skonceni-platnosti-PL.pdf[Upozornenie]671 kB
Nachádzate sa tu: Home UPOZORNENIE pre držiteľov poľovného lístka